Priser

Priser fra 550,- til 750 pr time avhengig av type tjeneste.

Reisetid til og fra oppdrag  belastes ikke, er inkludert i timepris.

Omsorgtjenester er fritatt for MVA.