Å bli godkjent som terapihund stiller høye krav til hundens lynne og mentalitet. Det stilles også høye krav og ansvar til føreren av hunden. Vi er utdannet på Antrozoologisenteret på NMBU. Hunden er mentaltestet og godkjent som terapihund. 

Dyreassisterte intervensjoner (DAI) er et paraplybegrep for Dyreassistert terapi (DAT), Dyreassistert pedagogikk (DAP) og Dyreassistert aktivitet (DAA).

Ved DAI menes å bruke dyr i behandling med mennesker.

DAI er fellesbetegnelse for/på de områdene hvor man bruker dyr i behandling eller forebygging for å opprettholde eller forbedre menneskers helse og livskvalitet (Krugel & Serpel, 2010)

Under kan du lese om noe av det vi tilbyr innenfor dyreassisterte intervensjoner.

Turkamerat

 • Rusletur i nærområdet.
 • Kombinere fysisk aktivitet og hyggelig samvær.
 • Samtalepartner og turvenn med hundefører og hund.

            'Når kroppen beveges, beveges tankene'.

Skolehund

 • Barn er naturlig opptatt av dyr.
 • For barn som har lesevansker er hunden en lydløs assistent som villig hører på høytlesning.
 • En hund er en trygg og sikker lytter, og sterkt motiverende, i en lesesituasjon.
 • En hund normaliserer og skaper trygghet i barnets usikre situasjoner på skolen.

Terapihundtjenester

 • På aldershjem, omsorgsbolig, private hjem og skole
 • Gir mulighet for klapp, kos og lek med hunden som fremmer smil og bryter ensomheten.
 • Hundefører blir en samtalepartner.
 • Avlaster pårørende med omsorg.